ķŷᾷƞ ṑƞțȟᾷ

لو تطلــب عيونـي قلت ان العمـى خ ــيره...‎

بحآۈل أۈصف آحسآسي تجآهڪّ ۈآنثر آلآمَطآر
بحآۈل.. بس يآ آلغآلي شعۈري صعب تفسيره !آنآ مَن يۈمَني بنت(ن) صغيره ۈآلقلۈب ڪّبآر
بلآني ربي بحبڪّ , ۈعشت بعآلمَ آلحيرهأنآ مَن يۈمَني طفله ۈآنآ لي بآلهۈى تذڪّآر
عشقتڪّ مَن صغر سني , يآ زين آلۈصف ۈآلسيرهصحيح آني صغيره حيل , ۈمَن حۈلي بنآت صغآر
صحيح همَۈمَنآ لعبه , ۈڪّل أحلآمَنآ صغيرهطمَۈح آلبنت في عمَري , عرۈسه ۈلعبة آستشۈآر
ۈآنآ ڪّل آهتمَآمَآتي , عيۈنڪّ يآضيآ آلديرهفي مَدرستي عجزت أفهمَ درۈسي ۈآلبلآ أفڪّآر
أفڪّر فيڪّ يآ خلي .. ۈزآد آلشۈق تفڪّيره


أنآ مَآ همَني درسي .. ۈلآ همَۈني آلشطآر
تجآهلت آلفصل ڪّله .. عبآرآته .. طبآشيره


ڪّتبت آسمَڪّ على هآڪّ آلدفآتر يآلغلآ تڪّرآر
رسمَت قلۈب ۈرديه , سڪّنهآ آنت , مَن غيره ؟


آلآ يآليتني بنت(ن) , تعرف تنظمَ آلآشعآر
يمَين آلله لأڪّتب لڪّ قصآيد تفضح آلغيرهڪّبرت آليۈمَ يآ آلغآلي ۈزآد بقلبي آلآصرآر
على حبڪّ , ۈحب آللي يحبڪّ فآق تعبيره !جذبت عيۈني آلثنتين , آلآ يآ مَلفت آلآنظآر
سڪّنت حدۈد نبضآتي , بدۈن آجرآء تأشيرهفدآڪّ آللي تبي آمَر , تمَنّى يآلغلآ ۈآختآر
لۈ آنڪّ تطلب عيۈني , لأقۈل آن آلعمَى خيره !جمَيع آللي تبي حآصل , حشى مَآ أنطق آلآعذآر
ۈلۈ يتعذر قليبي , حشى مَآآقبل مَعآذيرهتأشرّ بآصبعڪّ للشيء , تلقى مَطلبڪّ قد صآر
فخۈره لۈ أجيبه لڪّ يآ سيد آلقلب يآ أمَيرهتبعثرني همَۈمَ آلبعد , ۈتبحر بي ڪّمَآ آلبحآر
غزآني مَۈج بُعد آلخل , ۈلآ ۈضح لي تبريرهمَتى ألقى مَرآسي آليمَ , ۈتلطف فيني آلآقدآر
آلآ يآ بختي بشۈفه , آلآ يآليتنآ جيره


آنآ مَن لآمَني بحبڪّ , عسآه لقصرة آلآعمَآر
تلۈمَۈني على شخص(ن) , حلآه آحلى مَن آلشيره ؟قآلۈآ لي تحبينه ؟ ۈقلت آن آلحرۈف ڪّثآر
أحبه ۈآعشقه ۈآهۈآه, ۈلآ أرضى بتغييرهشجآعه , بس لآ شفتڪّ , ڪّيآني يآ بعدي ينهآر
قۈيه , لڪّن قبآلڪّ , شعۈري صعب تظهيره

عيۈنڪّ يآ بعد ڪّلي , تهز آلفآرس آلمَغۈآر
شمَۈخڪّ مَفخره للعز , يذڪّرني بأسآطيره !آلى مَني تبآطيتڪّ , تۈلّع في حشآي آلنآر
تزۈّد جرعة آلآحزآن , تزيد آلقلب تخديره !


ۈآذآ يآ عيني لآقيتڪّ , يثۈر بدآخلي آعصآر
أطير بعآلمَ آلفرحه , تقيّدني آسآۈيره

لۈ آنڪّ تدري بحبڪّ , ڪّمَ له دآخلي مَقدآر
يطير آلعقل يآ خلي , ڪّأنڪّ شآرب(ن) بيره !!..

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق