ķŷᾷƞ ṑƞțȟᾷ

قبل لايلفظ انفاسه ينادي وينها { شيخه }‎

**

على ذآڪْ آلڼهر قصـةْ حڪْآهآ ڜِآيب ٍ عميآڼ
لقيتـةْ جآلڛ يهذري ڛۈآلف تڪْڛر ۈقآره
لقيتـةْ يم بآب آلبيت يڜِڪْي قڛۈة آلأزمآڼ
ۈيصرخ يآ زمڼ خذڼي [ لبڼتي ۈ أمهآ ۈدآره ]
ۈيقطع صرختـةْ بۈڼـةْ رهيبـةْ ۈڼة آلحرمآڼ
ۈتڼثر ۈڼتـةْ دمعـةْ تحآۈل تجبر آقدآره
تمۈت ( آلبڼت ) في لحظـةْ ۈيبقى للألم عڼۈآڼ
ۈيآخذ ( أمهآ ) معهآ ۈطل آلحزڼ بآخبآره
تزۈج في ڜِهر ۈآحد ۈعآڜِ بزيجتـةْ فرحآڼ
ۈيدعي ربـةْ آلخآلق بطفل يضحڪْ جۈآره
ۈمضت أعۈآآم ۈدعۈآتـةْ تڼآجي ربـةْ آلرحمڼ
ۈرب آلڪْۈڼ مآخيب رجآه ۈجآبلـةْ [ شيخه]
يآ فرحت ڪْل هِـِآلديره بشيخه بڼت أبۈ فلان
يآ ڛعد آلأب ۈ يآ آلأم عقب أعۈآم جبآره
ڼمت شيخه في هِـِآلحآره ۈصآرت ۈردة آلبڛتآڼ
ۈصآرت تحلم بحب ٍ يڜِع بقلبهآ أڼۈآره
ۈتحقق حلمهآ آلۈردي بطلة جآرهم فلان
يآحلۈ آلبڛمـةْ في ۈجهـةْ يآ بخت آللي يجي جآره
ۈصآرت ڪْل يۈم تعيڜِ في حلم ۈهۈى فتآڼ
ۈترڛم بإيدهآ قلبيڼ ۈ ڛهم آلحب بآڛۈآره
يمر آليۈم تڛتڼى بڪْل ڜِۈق ۈ هۈى ۈ ألحآڼ
ۈيرۈح آليۈم ۈلآ ڜِآفت خيآل آلجآر ۈآلجآره !
ۈصدفـةْ ڜِآفهآ فلان ۈصآر بڜِۈفهآهيمآڼ
ۈحآۈل يڼطق بڪْلمـةْ ۈلڪْڼ تآهت أفڪْآره
جلڛ يۈميڼ ۈ آلثآلث ۈفڪْره تآيـةْ ٍ حيرآڼ
ۈجآ في يۈمـةْ آلرآبع ۈڜِد آلفڪْر بأعمآره
ۈفجأه ڜِآفهآ صدفـةْ تغڼى بصۈتهآ آلرڼآڼ
تغڼي للزهر ۈتقۈل: ألآ يآ قلبي ڜِخبآره ؟؟
ۈڼآجى صۈتهآ فلان ألآ يآ قلب يآ ضميآڼ
أبيڪْ تۈصل أحلآمي ۈحبي يآهۈى لـ / شيخه
ۈصل صۈتـةْ ۈۈڼآتـةْ لـ / شيخه ۈآلتقآ آلقلبآڼ
ۈصآرۈآ أڛعد ۈأبهى يآ زيڼ آلعڜِق ۈآزهآره
ۈمضت أعۈآم ۈرى أعۈآم ۈصۈت آلحب فيهم زآڼ

ۈإلى مڼ ڜِآفهم إڼڛآڼ تمڼى آلحب لۈ زآره
ۈڼمت شيخه ۈڪْبر فلان ۈعهد آلحب ۈ آلآيمآڼ

يقۈل إڼ شيخه لفلان ۈَلـةْْ فلان في شيخه
على ذآڪْ آلڼهر حطۈآ عبآره ۈآلعهد عڼۈآڼ

يآ غير آلقبر مآ يفرق جڛدڼآ ۈآلجڛد دآره
ۈلۈ دآرت ليآليڼآ ۈذقڼآ بهمهآ آلحرمآڼ

حڜِى مآ ڼڼڛى أيآمڼ ٍ ڪْتبهآ آلحب ۈأڛرآره
خطبهآ آليۈم ۈآلفرحـةْ بدت تقرب مڼ آلعرڛآڼ

بقى يۈميڼ بڛ يۈميڼ ۈدآر آلۈقت بأدۈآره
عجيب آلۈقت ۈآلأقڛى تصآريف آلفرح أحزآڼ

تجيڪْ آيآم طربآڼـةْ بعدهآ أيآم غدآره
غدر هآلۈقت في شيخه ذبحهآ ۈآلغدر ڼيڜِآڼ

يقطع قلب مڼ صآبـةْ يمۈت آلقلب بأڛۈآره
في ليلة دخلتـةْ حآآآدث تۈفى بڛبتـةْ [ فلان ]

تۈفى قبل مآ يحظڼ ڪْفۈف آللي تبي جۈآره
يمۈت ۈيهتف بڪْلمـةْ تزلزل ڪْلمتـةْ آلأرڪْآڼ

قبل لِآ يلفظ أڼفآڛـةْ [ يڼآدي ۈيڼهآ شيخه ] ؟؟
ۈصل علمـةْ ۈۈڼآتـةْ لشيخه بڼت أبۈ فلان

ۈصآرت تڜِهق ۈتبڪْي يآ ڜِيڼ آلحزڼ ۈأخبآره
تڼآدي يمـةْ يآ يمـةْ أبيڪْي تقۈلي ذآ بهتآڼ

أبيڪْي تڪْذبي آلقصـةْ يآ يمـةْ مآتت أزهآره
دخيلڪْ يمـةْ قۈليلي دخيلڪْ أطلبي فلان

قۈليلـةْ تڪْفى يآ فلان تعآل ۈڼِۈرآلحآره
يآيمـةْ ضآقت أڼفآڛي ۈأحڛ إڼ آلجڛد ذبلآڼ

يآيمـةْ ۈڜِ بلآ عيۈڼي تضيق بڜِۈفهآ أڼۈآره
يآيمـةْ قربي مڼي يآيمـةْ صدري بـةْ ڼيرآڼ

يآ يمـةْ أڛمعـةْ يڼآدي يقۈل إڼ آلعهد زآره
ۈصآرت تهتف تڼآدي أڼآ يمڪْ بجيڪْ آلآڼ

ۈطآحت ۈردة ٍ حمرآ .. أظڼهآ ۈردة آلحآره
على ذآڪْ آلڼهر قبر ٍ حۈى في دآخلـةْ [ فلان ]
على ڜِطـةْ على ترآبـةْ ڪْفڼ يحظڼ جڛد [ شيخه ]  !

هناك تعليق واحد: