ķŷᾷƞ ṑƞțȟᾷ

أٺرڪْوْا ڪْثِرْ الحڪْيّ وَ . . . / ، « المَيآعة » . ،

مِدخلْ "

فِضّفضِٺ ليَ عنْ
سِوْآليفْ
آمِها ... ~
......... آلليّ
ڪدرٺهْا
. . . !
وَ الحِزنْ مِثلّ «
آلحِسنْ » لـآ مِرْ لازْم يَنوْقفّ لهمآ " أحِبڪ "
. . . مِليٺ " مِنڪْ "
. . . . . . . . مآ " أبيڪَ "
وَ الليْ مضَى بَينيْ وَ بينڪ نسِيٺه
. . . . . . . . هذآ " الڪلـآمْ " آلليْ لوْ آموٺْ ماجآڪ منيّ
وَ لوْ مِاٺوا " قهر " مآحڪيٺه ،،يعنيْ ڪذآ منْ غَيرْ
. ......................... "
ٺوْديعْ " بـ
ٺروْحّ
آلله وَ أڪبرْ ڪيفّ طآوْعڪ / قِلبڪْ .. ،


يَرضيڪْ ٺٺرڪنيّ منْ جَروْح . ،
...................... . . . . . . . لـ جُروحْ . ~
هذآ يَسمونِه جَفـآآآ خِآفْ "
ربڪ"
يآلليْ ودآعِڪ يشَبه مِوآدعْ الـــــــــ روحْ

.دنيآيْ مآٺنطآقْ منّ غيَرْ قربڪ . ، .
.... آلروْح « مَذبوْحة » وَ الإحِسآسْ « مّذبوحْ »
آلله يَصبرنيْ علىْ نآر " حُبَڪ "

بآللِه قليْ شسِويّ . . ؟
. . . ................ دآمْ دنِيٺيْ مآٺڪٺملْ إلـا
.......................................... . . . . . . . بـ وَجودڪ ~

« آسٺِحيٺْ »
وَرحٺ بـ الخِطوة وَرآيْ . . ،
يَومْ شِفٺه منّ بعَيييييييييييييييييييييييدْ " يَڪلمَڪ "
وَ آللِه لولـآ آلعِقلْ ٺوهـ .
.......................... / معآآآيْ
.

. . . . . . . . . . . . ڪنٺْ أعِرفْ أعِلمه وَ أعلّمڪْ . :
حُبْ جَديدْ " وَ " / قِصة عشِقْ مَجنِونة . ،
. . . . . . . آللِه يَحييڪ يآحُبْ
. . . . . . . . . . . . . ألفى ٺوهـّ . /

.

حُبْ لـ « ڪلّه » وَ حُبْ بسْ لـ « عيَونِه »
. . . . . . . . . . حُبينْ بـ // . . . أقصِى خِفوقِيْ ،
بسْ له هِوهـ / إيـه آنصِٺيْ يآشششششششششششِجونْ آلروحْ " مَمنونِة "
جآنيْ رقيَقْ المشِآعرْ / نآويْ الـ خووووهـْ


هَمنآ فِعلْ "

الرجَولة
"
. . . . . . . . . رمَزنآ لبَسْ العِقآآلْ . ،
وَ أنٺيْ المَڪيآجْ ڪله صِآرْ
. . . فيْ وَجهڪ سِجينْ ، /


.


عِندڪ المڪيآجْ مِوضة ٺحسبينْ
..................................... إنـ‘ـه جَمالْ ، صآرْ همڪ فيّ حيآٺڪْ /
ٺڪشخِينْ وَ ٺطِلعينْ ،الحُبْ
. . . . . / مـ‘ آ هوْ بـ " الغصِيبَة "

.

ٺجَيبَه . ،


:


بَعدْ مآقَابلٺنيْ . عآَٺبوهآ
. . . . علىْ شَوفْ الحَبآيبْ / حآسَبوهآ . ،،


.


خِذوْهآ وَ أبَعدوهِآ / / غصِبْ عنيْ وَ عنْ وجهَة طريَقيْ " جَنبوْهِآ "
وَ عنْ وجهَة طريَقيْ " جَنبوْهِآ "
وَ عنْ وجهَة طريَقيْ " جَنبوْهِآ "
:

" مَخرجْ "


أٺرڪْوْا ڪْثِرْ الحڪْيّ وَ
. . . . . . . . . . . . . . . . " المَيآعة "
وَ أرحِمونآ منّ " الٺجنيْ " وَ " الڪْذبْ "
. . . . . . وَ أعنيْ قَلبْـ‘نْ ، /
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٺزيدونْ إلتَيآعة . . ،
ڪْلْ مآونَيٺ قِلٺوْآ ليْ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . / يَحبْ--

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق